วิธีเทรดผ่านมือถือระบบ Android MetaTrader4 (Android)

การติดตั้ง

ดาวน์โหลดแอพ MetaTrader 4 ได้จาก Google Play ซึ่งเป็นร้านค้าแอพของ Google วิธีติดตั้งแอพ ให้พิมพ์ MetaTrader 4" ในแถบค้นหา แล้วเลือกแอพจาก MetaQuotes Software Corporation ในผลการค้นหา
หาลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอพนี้ใน Google Play ได้ที่ "ดาวน์โหลด" ของเว็บไซต์Exness หรือเว็บไซต์ของ MetaQuotes Software Corporation ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอพ
Google Play
ติดตั้งแอพโดยแตะ "ติดตั้ง" ในหน้าแอพใน Google Play
เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว แอพ MetaTrader 4 จะปรากฏในเมนู "แอพ"
Icon

การลงชื่อเข้าใช้

เมื่อติดตั้งแอพแล้ว ให้แตะไอคอน MetaTrader 4 ในรายการแอพเพื่อเริ่มใช้เครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครั้งแรกที่เปิดใช้แอพ ในหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้จะมีทางเลือก 2 ทาง: "Login with existing account" (เชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่เดิม) และ "Open a trial account" (เปิดบัญชีทดลองใช้)
วิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีการซื้อขาย ให้เลือกตัวเลือกแรก- "Login with existing account" (เชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่เดิม)
ในหน้าจอถัดไป ให้พิมพ์ "Exness" ในช่องการค้นหา แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ตามที่สมัครผ่านในขั้นตอนการเปิดบัญชีเทรดเช่น" Exness-Real1,Exness-Real2,Exness-Real3,Exness-Real4,ฯลฯ"
ขั้นตอนต่อไป ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
แล้วแตะปุ่ม "Sign in" (ลงชื่อเข้าใช้) เพื่อเชื่อมต่อ
Open account Exness_Servers Login

เมนู

Menu
เมนูจะแสดงรายการต่อไปนี้:
คำสั่งซื้อขายใหม่- เปิดหน้าต่างโต้ตอบเพื่อสร้างคำสั่งซื้อขายใหม่
Symbols (สัญลักษณ์) - จัดการรายการเครื่องมือการซื้อขายในแท็บ "Quotes" (ราคา) เมนูนี้ใช้สำหรับเพิ่ม/ลบเครื่องมือการซื้อขาย และตั้งค่าคำสั่งซื้อขายซึ่งแสดงเครื่องมือในรายการ
Accounts (บัญชี) - สลับบัญชี เพิ่มบัญชีใหม่ ลบบัญชีที่ไม่ต้องการ
Messages (ข้อความ) - รายการข้อความจากบริการ MetaQuotes
Settings (การตั้งค่า) - กำหนดค่าแท็บราคา กราฟ และข้อความจากบริการ MetaQuotes
About the app (เกี่ยวกับแอพ) -คำอธิบายเกี่ยวกับแอพจากผู้พัฒนา

แท็บของแอพ

พื้นที่ทำงานของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีทั้งหมด 4 แท็บ แตะไอคอนที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเพื่อสลับแท็บ
Quotes (ราคา) - หน้าจอแสดงรายการเครื่องมือการซื้อขายที่เลือกไว้ รวมทั้งราคาตั้งขายและราคาตั้งซื้อ เพิ่มและลบเครื่องมือโดยใช้เมนูย่อย "สัญลักษณ์" ในเมนูหลัก
Add symbols Add symbols Delete symbols
แตะสัญลักษณ์ใดก็ได้เพื่อเปิดเมนูบริบทซึ่งคุณจะเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ได้ ไปที่กราฟของสัญลักษณ์ที่เลือกไว้ ดูคุณสมบัติของสัญลักษณ์ หรือไปที่เมนูย่อย "สัญลักษณ์" คุณสามารถสลับโหมดแสดงสัญลักษณ์ได้: ธรรมดาและละเอียด
Symbols submenu 
Charts (กราฟ) - หน้าจอที่แสดงกราฟ กราฟสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะอยู่ด้านบนของหน้าจอ ส่วนหน้าต่างเครื่องบ่งชี้จะอยู่ด้านล่าง ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มต่างๆ สำหรับใช้งานกราฟได้อย่างรวดเร็ว
Charts
Crosshair Crosshair - ช่วยให้คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของกราฟได้
Symbol Symbol (สัญลักษณ์) - เลือกเครื่องมือการซื้อขาย
Timeframe Timeframe (กรอบเวลา) - เลือกกรอบเวลาของกราฟ
Indicators Indicators (เครื่องบ่งชี้) - เปิดเมนูเครื่องบ่งชี้ ใช้เมนูนี้เพิ่มหรือลบเครื่องบ่งชี้ 
New orderNew order (คำสั่งซื้อขายใหม่) - เปิดหน้าต่างโต้ตอบเพื่อสร้างคำสั่งซื้อขายใหม่
Charts (กราฟ) - หน้าจอที่แสดงกราฟ กราฟสำหรับเครื่องมือที่เลือกจะอยู่ด้านบนของหน้าจอ ส่วนหน้าต่างเครื่องบ่งชี้จะอยู่ด้านล่าง ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มต่างๆ สำหรับใช้งานกราฟได้อย่างรวดเร็ว
Charts window
Trade (ซื้อขาย) - แสดงสถานะของบัญชีและรายการสถานะปัจจุบัน แตะสถานะเพื่อเปิดเมนูบริบท ใช้เมนูบริบทเพื่อปิดหรือเปลี่ยนคำสั่งซื้อขายได้
Trade tab Trade tab Trade tab
History (ประวัติ) - ประวัติการทำธุรกรรมของบัญชีนี้ วิธีเลือกช่วงเวลาดูประวัติ ให้แตะไอคอนนาฬิกา   History icon
History tab History tab

การทำงานหลัก

การเปิดคำสั่งซื้อขาย
วิธีเปิดคำสั่งซื้อใหม่ ให้เลือก "New order" (คำสั่งซื้อขายใหม่) ในเมนูหลัก
ระบุพารามิเตอร์ของคำสั่งซื้อขาย: เครื่องมือ ขนาด และประเภทของคำสั่ง ต่อไปให้ตั้ง "ค่าเบี่ยงเบน" และระดับ "การหยุดความเสียหาย" และ "การเอากำไร" วิธีเปิดคำสั่งซื้อขาย ให้แตะปุ่ม ขาย หรือ ซื้อ ที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อเปิดคำสั่งซื้อขายแล้ว ข้อมูลจะปรากฏในหน้าจอ "Trading" (การซื้อขาย)
Open order Open order Open order
การปิดคำสั่งซื้อขาย
ในการปิดคำสั่งซื้อขาย ให้แตะคำสั่งซื้อในรายการในหน้าจอ "Trading" (การซื้อขาย) แล้วเลือก "Close order" (ปิดคำสั่งซื้อขาย) ในเมนูบริบท
Closing order
การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย
หากต้องการเปลี่ยนระดับการหยุดความเสียหายหรือการเอากำไร ให้แตะรายการคำสั่งซื้อขายในหน้าจอ "Trade" (ซื้อขาย) แล้วเลือก "Change order" (เปลี่ยนคำสั่งซื้อขาย) ในเมนูบริบท
Change order Change order

Language/ภาษา

HOTHIT

กด1Like แทนหนึ่งกำลังใจ

Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนผู้ใช้งาน

Exness news

ยังไม่อัพเดทข่าวสารขณะนี้

Video

ติดตาม Facebook Page ของเราได้ที่นี่

ราคาหุ้นอัพเดท