วิธีการเทรด สำหรับอุปกรณ์มือถือ iOS (iPhone และ iPad)

การติดตั้ง

ดาวน์โหลด MetaTrader 5 ได้จากเว็บไซต์ iTunes หรือผ่านทางแอพ App Store ในอุปกรณ์มือถือของคุณ
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้แตะไอคอนแอพพลิเคชัน application icon ที่อยู่บนเดสก์ท็อป
เมื่อเปิดแอพแล้ว หน้าต่างต้อนรับจะปรากฏขึ้น
เวอร์ชันของแอพจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

  การลงชื่อเข้าใช้

  เมื่อติดตั้งแอพแล้ว ให้แตะไอคอน MetaTrader 4 ในรายการแอพเพื่อเริ่มใช้เครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครั้งแรกที่เปิดใช้แอพ ในหน้าต่างลงชื่อเข้าใช้จะมีทางเลือก 2 ทาง: "Login with existing account" (เชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่เดิม) และ "Open a trial account" (เปิดบัญชีทดลองใช้)
  วิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีการซื้อขาย ให้เลือกตัวเลือกแรก- "Login with existing account" (เชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่เดิม)
  ในหน้าจอถัดไป ให้พิมพ์ "Exness" ในช่องการค้นหา แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ตามที่สมัครผ่านในขั้นตอนการเปิดบัญชีเทรดเช่น" Exness-Real1,Exness-Real2,Exness-Real3,Exness-Real4,ฯลฯ"
  ขั้นตอนต่อไป ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
  แล้วแตะปุ่ม "Sign in" (ลงชื่อเข้าใช้) เพื่อเชื่อมต่อ
  Open account Exness_Servers Login
อินเทอร์เฟซของ MT5 ประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานหลักและเมนูซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ เมนูนี้ทำให้สลับไปยังส่วนหลักต่างๆ ของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
MT5 platform interface
 • Quotes (ราคา) - รายการเครื่องมือการซื้อขาย
 • Chart (กราฟ) - หน้าต่างที่มีกราฟและเครื่องบ่งชี้
 • "Trade" (ซื้อขาย) - หน้าต่างที่แสดงการทำธุรกรรม คำสั่งซื้อขายคงค้าง และสถานะของบัญชี
 • History (ประวัติ) - ประวัติการดำเนินการซื้อขาย
 • Settings (การตั้งค่า) - การตั้งค่าแอพและการจัดการบัญชี

ราคา

แท็บเสนอราคาจะแสดงข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับเครื่องมือการซื้อขาย ใช้ปุ่ม "Simple" (ธรรมดา) และ "Advanced" (ขั้นสูง) ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเพื่อสลับมุมมองธรรมดาและมุมมองแบบละเอียด มุมมองแบบ "Simple" (ธรรมดา) จะแสดงเฉพาะราคาตั้งขายและราคาตั้งซื้อเท่านั้น
เมื่อกดสัญลักษณ์ เมนูบริบทจะปรากฏขึ้น การกระทำที่สามารถทำได้ในเมนูมีดังต่อไปนี้:
 • Trade (ซื้อขาย) - สร้างคำสั่งซื้อขายใหม่สำหรับเครื่องมือการซื้อขายที่เลือกไว้
 • Chart (กราฟ) - เปิดกราฟของเครื่องมือการซื้อขาย
 • Properties (คุณสมบัติ) - ดูคุณสมบัติของเครื่องมือการซื้อขาย
 • Cancel (ยกเลิก) - ปิดเมนูบริบท
วิธีเพิ่มสัญลักษณ์ ให้แตะ Add symbol ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะ Add symbol ที่อยู่ทางซ้ายของสัญลักษณ์ที่ต้องการ แล้วแตะ "Done" (เสร็จ) ที่ด้านบนของหน้าจอ
คุณสามารถลบสัญลักษณ์ที่ไม่ได้ใช้ออกจากรายการเพื่อลดการใช้แบนด์วิดท์ ซึ่งทำได้โดยเปิดโหมดแก้ไขโดยแตะปุ่ม "Edit" (แก้ไข) ที่ส่วนบนของหน้าจอ วิธีเอาสัญลักษณ์ออก ให้แตะ Remove symbol ที่อยู่ทางซ้ายของสัญลักษณ์ แล้วแตะ "ลบ"
คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อขายซึ่งมีสัญลักษณ์แสดงอยู่ได้โดยการลาก ซึ่งทำได้โดยกดไอคอน icon ที่อยู่ด้านขวาของสัญลักษณ์
EURUSD Add symbol Remove symbols
ไม่สามารถซื้อขายสัญลักษณ์ในกลุ่ม"ForexIndicator" ได้ สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้เพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

กราฟ

เมื่อแตะปุ่ม "Charts" (กราฟ) ในเมนูหลักที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ แท็บที่มีกราฟจะเปิดขึ้น สามารถเพิ่มเครื่องบ่งชี้ในตัวเข้าไปในกราฟได้
Charts
ในเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์มือถือของ MT5 จะมีการจำกัดจำนวนแท่งกราฟที่สามารถแสดงได้ กราฟสามารถแสดงได้อย่างน้อย 2,000 แท่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่อมีจำนวนแท่งครบตามจำนวนที่จำกัด จะมีข้อความปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของกราฟ
กราฟสำหรับเครื่องมือการซื้อขายสามารถเปิดได้จากเมนูบริบทของแท็บ "Quotes" (ราคา)
ปุ่มสำหรับตั้งค่าการแสดงกราฟอยู่ด้านบนของหน้าจอ หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้แตะปุ่มที่อยู่มุมซ้ายบนของหน้าจอ (มีให้เลือก 7 ช่วงเวลา ตั้งแต่ 1M ถึง 1D)
ใช้ปุ่ม Bars Candles Line เพื่อเปลี่ยนประเภทของกราฟ (แท่ง แท่งเทียน หรือเส้น)
หากต้องการเพิ่ม/ลบเครื่องบ่งชี้ ให้แตะปุ่ม Indicators หรือเลือก "เครื่องบ่งชี้" ในเมนูบริบท
ในส่วนของการตั้งค่ากราฟ สามารถเข้าถึงได้โดยแตะปุ่ม Settings หรือเลือก "Settings" (การตั้งค่า) ในเมนูบริบท
เมนูบริบทในแท็บนี้ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • "Trade" (ซื้อขาย) - สร้างคำสั่งซื้อขายเครื่องมือการซื้อขายที่เลือกไว้
 • Indicators (เครื่องบ่งชี้) - จัดการเครื่องบ่งชี้
 • Settings (การตั้งค่า) - การตั้งค่าเครื่องบ่งชี้
 • Cancel (ยกเลิก) - ปิดเมนูบริบท
เครื่องบ่งชี้:
หากต้องการเพิ่มเครื่องบ่งชี้ใหม่เข้าไปในกราฟ ให้แตะปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่างกราฟในหน้าต่างการตั้งค่าเครื่องบ่งชี้ เลือกเครื่องบ่งชี้ที่ต้องการจากรายการที่ปรากฏ กำหนดพารามิเตอร์ของเครื่องบ่งชี้ แล้วแตะแท็บ "Done" (เสร็จ) ที่ด้านบนของหน้าจอ
Indicators IndicatorsIndicators
หากต้องการลบเครื่องบ่งชี้ ให้เปิดโหมดแก้ไขโดยใช้ปุ่ม "แก้ไข" ที่มุมบนขวาของเมนู "เครื่องบ่งชี้":
 • แตะ Remove indicator เพื่อลบเครื่องบ่งชี้ แตะ Remove indicator window เพื่อลบหน้าต่างเสริมของเครื่องบ่งชี้
 • ปัดนิ้วจากซ้ายไปขวาข้ามชื่อของเครื่องบ่งชี้ขึ้นไปยังปุ่ม "Delete" (ลบ)
Remove indicator Remove indicator

การซื้อขาย

แท็บ "Trade" (ซื้อขาย) จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของบัญชี รวมถึงตำแหน่งปัจจุบันและคำสั่งซื้อขายคงค้างทั้งหมด
"Trade" tab
เมนูบริบทของแท็บนี้มีหลายรายการ
สำหรับสถานะ:
 • "ปิดสถานะ" - ปิดสถานะ
 • "Change position" (เปลี่ยนสถานะ) - เปลี่ยนระดับการหยุดความเสียหายและการเอากำไรสำหรับสถานะที่เลือกไว้
 • "New order" (คำสั่งซื้อขายใหม่) - สร้างคำสั่งซื้อขายสำหรับเครื่องมือการซื้อขายที่เลือกไว้
 • "Chart" (กราฟ) - เปิดกราฟของเครื่องมือการซื้อขาย
 • "Cancel" (ยกเลิก) - ปิดเมนูบริบท
สำหรับคำสั่งซื้อขายคงค้าง:
 • "Delete" (ลบ) - ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
 • "Change order" (เปลี่ยนคำสั่งซื้อขาย) - เปิดหน้าต่างด้วยพารามิเตอร์ของคำสั่งซื้อขาย
 • "Chart" (กราฟ) - เปิดกราฟของเครื่องมือการซื้อขาย
 • "Cancel" (ยกเลิก) - ปิดเมนูบริบท
การเปิดและการปิดคำสั่งซื้อขาย:
เมนูคำสั่งซื้อใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะแท็บ "Trade" (ซื้อขาย) ในเมนูบริบทซึ่งอยู่บนแท็บทั้งหมดของแอพ
ตั้งขนาดการทำธุรกรรม เลือก "การดำเนินการในทันที" แล้วแตะ "ถัดไป" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ในขั้นต่อไป ให้ตั้งระดับการหยุดความเสียหายและการเอากำไร รวมถึงค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากราคาที่ตั้งไว้สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขาย
วางคำสั่งซื้อขายได้โดยแตะปุ่ม "ซื้อ" หรือ "ขาย"
Open order Open order
You close a position by selecting "Close position" in the "Trade" tab's context menu. The position will be closed when you tap the "Close" button.
Close position
คำสั่งซื้อขายคงค้าง:
เปิดหน้าต่าง "New order" (คำสั่งซื้อขายใหม่) จากเมนูบริบท กำหนดขนาดการทำธุรกรรมที่ต้องการและประเภทของคำสั่งซื้อขายคงค้าง แล้วแตะ "ถัดไป" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
จากนั้น ให้ตั้งราคาคำสั่งซื้อขาย การหยุดความเสียหาย และการเอากำไร และวันหมดอายุ
Pending order Pending order
มีวันหมดอายุต่างๆ ดังนี้: จนกว่าจะยกเลิก วันนี้ หรือวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ หากวันหมดอายุที่กำหนดไว้อยู่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ คำสั่งซื้อขายจะถูกตั้งให้หมดอายุก่อนที่ตลาดจะปิดเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ปัจจุบัน
เมื่อวางคำสั่งซื้อขายแล้ว คำสั่งจะปรากฏในแท็บ "Trade" (ซื้อขาย)
หากต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของคำสั่งซื้อขายคงค้าง ให้แตะ "Change order" (เปลี่ยนคำสั่งซื้อขาย) ในเมนูบริบทของคำสั่งซื้อขายบนแท็บ "Trade" (ซื้อขาย)
ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายคงค้าง ให้เลือก "Delete" (ลบ) ในเมนูบริบท คุณสามารถยืนยันหรือยกเลิกการลบคำสั่งซื้อขายได้ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
Modify pending order Delete pending order

ประวัติ

แท็บ "History" (ประวัติ) จะแสดงประวัติคำสั่งซื้อขาย รวมทั้งประวัติการทำธุรกรรมที่ทำกำไรและขาดทุนในแท็บ "Order" (คำสั่งซื้อขาย) และ "Transaction" (การทำธุรกรรม) ตามลำดับ
แตะ "Order" (คำสั่งซื้อขาย) หรือ "Transaction" (การทำธุรกรรม) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
แตะ Time icon เพื่อดูประวัติของช่วงเวลาและเครื่องมือการซื้อขาย
"History" tab "History" tab "History" tab

การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่า MT5 ได้ในแท็บ "Settings" (การตั้งค่า) โดยใช้เมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังแท็บนี้
Settings tab
 • "Accounts" (บัญชี) - เปิดหน้าจอสำหรับการจัดการบัญชีของคุณ ในหน้าจอนี้ คุณสามารถสลับบัญชีต่างๆ เพิ่มบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนบัญชีทดลองใช้ได้
 • "Charts" (กราฟ) - เปิดหน้าต่างการตั้งค่ากราฟซึ่งสามารถเปิดให้แสดงปริมาณและระดับการซื้อขายได้
 • "Messages" (ข้อความ) - แสดงการแจ้งเตือนแบบพุชทั้งหมดที่ได้รับ ในหน้าจอนี้ คุณสามารถดูตัวระบุบุคคล (ID) รวมทั้งลบการแจ้งเตือนแบบพุชหรือประวัติข้อความทั้งหมดได้
 • "Log" (ข้อมูลบันทึก) - ดูแฟ้มบันทึก MT5 ซึ่งบันทึกการดำเนินการของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งดูตามวันที่ได้ สลับวันโดยแตะปุ่มที่ฝั่งซ้ายขวาของหน้าจอด้านล่าง
Charts Messages Journal

Language/ภาษา

HOTHIT

กด1Like แทนหนึ่งกำลังใจ

Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนผู้ใช้งาน

Exness news

ยังไม่อัพเดทข่าวสารขณะนี้

Video

ติดตาม Facebook Page ของเราได้ที่นี่

ราคาหุ้นอัพเดท